download

Đã có stickers Ninjapon

Giờ đây đã có rất nhiều stickers dễ thương và có thể sử dụng được.
Wanjapon không được đưa đi trong chuyến đi lần này cuối cùng cũng xuất hiện.

comingsoon
Japanese English Chinese
to top